Congres: Democratisch gekozen Burgemeester?

  • 10 september 2022 10:30 tot 12:30
  • locatie: Business Center Het Wisselspoor in Utrecht
Direct opslaan in uw agenda

Aanmelden vóór 7 september via info@vppg.nl . Niet leden dienen € 15 te storten op NL37 INGB 0000 0142 92. Reis en verblijfskosten kunnen bij de gemeente gedeclareerd worden op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 2019.  

_________________________________________________________

Na afloop congres is vanaf 13.30 uur de Algemene Ledenvergadering VPPG. De lunch is van 12.30 – 13.30 uur. De kosten voor deelnemers lunch € 20.