Hart van Brabantdag

  • 28 september 2022 08:30 tot 17:30
  • locatie: De Leest, Vredesplein 12, Waalwijk
Direct opslaan in uw agenda

Op 28 september 2022  bent u welkom bij de Hart van Brabantdag. De laatste Hart van Brabantdag op 6 juli 2022 hebben we met elkaar kennisgemaakt en onder meer gesprek gevoerd over de concept- kernagenda ’23-’27 voor de ambities voor onze regionale samenwerking. Dit gesprek zetten we voort, met het voornemen de conceptkernagenda vast te stellen.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier, uiterlijk 19 september.