Raadsinformatie-bijeenkomst GGD Hart voor Brabant (webinar)

  • 22 mei 2024 19:00 tot 20:30
  • locatie: Online
Direct opslaan in uw agenda

Op 4 april stuurden wij u onze jaarstukken ’23, de begrotingswijziging ’24 en de (ontwerp)begroting 2025 toe, om voor te leggen aan de raden voor hun zienswijze.

Om de raden goed te informeren, heeft ons algemeen bestuur de GGD verzocht een raadsinformatie-bijeenkomst te verzorgen. Dit willen wij door middel van een webinar doen.

U kunt zich aanmelden via: https://ggdhvb.webinargeek.com/raadsinformatiebijeenkomst-ggd-hart-voor-brabant

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

  1. Opening en welkom door Thérèse Claassen, directeur Publieke Gezondheid
  2. Informatief deel
  • Wat doet de GGD
  • Transformatie van de zorg en het sociaal domein: de GGD beweegt mee

Dit gedeelte wordt gepresenteerd door Dries Jansen, strategisch adviseur publieke gezondheid van de GGD

  • Transitie naar een toekomstbestendige GGD: het transitieplan
  • (ontwerp) Begroting 2025

Dit gedeelte wordt gepresenteerd door Joris Damen, concerncontroller bij de GGD

  1. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
  2. Afsluiting door Thérèse Claassen
Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo