Ontmoeting tussen raadsleden en samenleving is begonnen

Kersvers Pro Actief Goirle-raadslid Christel van Neerven en raadslid Ad van Beurden (VVD) willen zich inzetten om de gemeenteraad van Goirle beter te laten functioneren, meer aanzien te geven. Allereerst kijken ze in het kader van het project 'Gôolse democratie' kritisch naar hun eigen functioneren. Zijn ze in staat om met een open geest naar een ander te luisteren? Kunnen ze constructieve gesprekken voeren waarin ruimte is voor verschillende ideeën, zonder dat aannames en vooroordelen in de weg staan?

Om die reden bezochten ze het Mill-Hillcollege. Om te praten over het initiatief Team-X. Een unieke nieuwe vorm van onderwijs die sinds het huidige schooljaar leerlingen van één van de brugklassen de vrijheid geeft om hun schooljaar naar eigen inzicht vorm te geven aan de hand van verschillende vakken en projecten. Een interessant project dat inmiddels voor een aantal leerlingen een uitkomst biedt. Leerlingen die in het reguliere lessensysteem niet het beste uit zichzelf kunnen halen, maar in Team-X zichzelf ontstijgen.

Idealen in het onderwijs

Volgens conrector Wim Smits was het ontstaan van het project Team-X een gevolg van de wens van verschillende docenten op het Mill-Hillcollege. "Het project is niet van bovenaf opgelegd maar is een initiatief van een kleine groep bevlogen docenten. We willen ruimte geven aan meerdere visies. Dat draagt ook bij aan efficiënt veelzijdig onderwijs", licht Smits toe.  Een letterlijk schoolvoorbeeld van hoe een ingrijpend voorstel binnen een instelling kan leiden tot een breed gedragen en ondersteund project, met inachtneming en respect voor de visies van alle belanghebbenden.

Ingesleten gewoonten

Christel van Neerven, ook werkzaam in het onderwijs, heeft zonder moeite geluisterd naar de toelichting van de bevlogen conrector en sectordirecteur onderbouw Carolien Loos. "Normaal heb ik de neiging om mijn eigen conclusie uiteen te zetten in een gesprek en daar dan op door te vragen. Dat is nu nét niet de bedoeling!", vertelt Van Neerven lachend. Van Beurden, met een achtergrond in de logistiek, kon het gesprek niet altijd even makkelijk volgen, geeft hij aan. "Het onderwijs is een compleet andere wereld en voor mij iets van vroeger, waar ik nu niet zo snel meer mee in aanraking kom. Laten we zeggen dat er in de tussentijd ontzettend veel veranderd is!"

Eerste stappen

De twee raadsleden hebben met deze ontmoeting af kunnen tasten hoe een democratisch proces buiten een vertrouwde omgeving als de gemeenteraad tot stand komt. Een eerste stap naar het leren onbevooroordeeld luisteren en inlevend een gesprek voeren. "De vraag achter de vraag leren ontdekken door te luisteren en aan te proberen te sluiten op het 'probleem' dat speelt", zegt Van Neerven.

Planning

De komende weken gaan andere raadsleden ook in duo's het gesprek aan met verschillende instanties in de gemeente.  Uiteindelijk moeten ze allemaal de dynamiek van een democratisch proces beter gaan doorzien. Om zich verder te ontwikkelen tot een echte representatieve volksvertegenwoordiging  van de inwoners van Goirle. Een raad met aanzien die midden in de Goirlese samenleving staat. Daarbij is het zoeken naar nieuwe vormen, technieken en een goede verstandhouding met bewoners. Het begin van die 'Gôolse democratie' is gemaakt.

Meer informatie over het project Team-X van het Mill-Hillcollege is te vinden op de website van deze school: http://www.mill-hillcollege.nl. De ontwikkelingen rondom de 'Gôolse Democratie' blijven te volgen via het Goirles Belang, de website van de raad (raad.goirle.nl), Twitter (twitter.com/raadgoirle) en binnenkort ook Facebook.

 

 

 

 

  • 15 juni 2017
Terug