'Verschillige' leerlingen Mill-Hillcollege aan zet

Het was maandagmiddag 19 juni 'volle bak' in het gemeentehuis. Zeker 74 leerlingen waren er om de resultaten te presenteren van hun onderzoek 'Wat betekent de gemeente voor de samenleving?' De presentaties vormden het sluitstuk van de jaarlijkse samenwerking tussen de gemeente en het Mill-Hillcollege. In navolging van een gastles van raadslid Liselotte Franssen (Lijst Riel Goirle) en een eerder bezoek aan het gemeentehuis waarbij ze aan een fictieve raadsvergadering moesten deelnemen, was deze middag het laatste onderdeel om de gemeentepolitiek in het bewustzijn van de jongeren te krijgen. Dat bleek succesvol!

Enquêtes

De leerlingen deelden de bevindingen van enquêtes met verschillende raadsleden, een wethouder en de burgemeester. Ze onderzochten de tevredenheid van inwoners rondom de kermis, Cultureel Centrum Jan van Besouw en de uitgaansgelegenheden in Goirle. Echt lokale onderwerpen, die positief bleken te scoren.

Verkiezingen

De burgemeester greep dit samenzijn ook aan voor een bijzondere oproep aan de leerlingen van het Mill-Hillcollege. De leerlingen die volgend jaar maart achttien jaar en dus stemgerechtigd zijn, wil hij graag benaderen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij hoopt dat ze gaan stemmen maar benadrukt ook hoe geweldig het voor onze lokale democratie zou zijn als ze zich na deze sympathieke samenwerking  'verschillig' genoeg voelen om op de dag van de verkiezingen op een stembureau te zitten of bereid zijn om zich op een andere manier in voor de verkiezingen in te zetten. Een gezonde democratie is immers niet te bereiken zonder deelname van de jonge inwoners van de gemeente.

'Gôolse democratie'

De bijeenkomst maakte deel uit van de plannen die de gemeenteraad voor de komende maanden heeft. Onder de vlag 'Gôolse democratie' wil de gemeenteraad werken aan een wederzijdse, nauwere betrokkenheid tussen raadsleden en inwoners. Het doel is een gezonde wisselwerking tussen een 'verschillige' gemeenteraad en 'verschillige' inwoners.

 

  • 22 juni 2017
Terug