Bezoek raadsleden aan Stichting Jong bevestigt meerwaarde van informele gesprekken

Deborah Eikelenboom (SP) en Paul Schellekens (VVD) brachten in het kader van het project 'Gôolse democratie' een bezoek aan Stichting Jong. Net als de andere raadsleden zetten ze zich in om de gemeenteraad van Goirle beter te laten functioneren, meer aanzien te geven. Zijn ze in staat om met een open geest naar een ander te luisteren? Kunnen ze constructieve gesprekken voeren waarin ruimte is voor verschillende ideeën, zonder dat aannames en vooroordelen in de weg staan? En wat kunnen ze leren van de mensen bij Stichting Jong? 

Luisteren

Deborah geeft aan dat het een erg prettig gesprek was dat ze hadden. "Nou ja, gesprek.. Paul en ik hebben vooral zitten luisteren. We hebben gemerkt dat er zo veel bruikbare kennis aanwezig is. De jongerenwerkers staan in direct contact met jongeren. Zij kunnen heel duidelijk adviseren op basis van de input die ze krijgen van de jongeren, dat is ontzettend waardevol."

Constructief

Ook de manier waarop ze binnen de stichting tot bepaalde keuzes komen is lovenswaardig volgens Eikelenboom. "Dit gesprek heeft voor mij wederom bevestigd dat ze gezamenlijk naar één doel werken. Dat uit zich in het feit dat ze voor elkaar open staan, en niet consequent aan één standpunt vast blijven houden."

Nieuwe vormen

Voor Paul Schellekens mag dit informele gesprek een opmaat zijn naar nog meer vrijblijvende ontmoetingen tussen gemeenteraadsleden en inwoners. "Op deze manier kom je echt nader tot elkaar. Er wordt immers geen verslag gemaakt tijdens het gesprek omdat het geen werkbezoek is. Het is allemaal wat minder beladen en dat zorgt voor een ongedwongen setting waarin er veel ter tafel mag komen." Het bestuur van Stichting Jong denkt er ook zo over. Ze blijkt groot voorstander van een iets andere vorm van overleggen in de raadszaal. Gewoon gezamenlijk in de binnenste ring van de raadszaal, dan verdwijnt die letterlijke en gevoelsmatige afstand tussen de raad en inwoners.

Omstreden
Er zijn toch altijd nog wat pijnpunten te bespeuren. Het bestuur van de stichting betreurt nog steeds dat de jeugdambtenaar is komen te vervallen. De communicatie met de gemeente loopt daardoor nog altijd wat stroef. En logischerwijs kwam de omstreden kwestie rondom de aanbesteding van het jongerenwerk nog aan de orde. Maar dat is politiek eigen. Zolang het gesprek maar plaats blijft vinden, vrijblijvend en met een open houding. Daar zijn ze het allen over eens.

  • 27 juni 2017
Terug