Overzicht van nieuwsberichten 08 augustus 2017

Vacature voorzitter en lid Rekenkamercommissie 08 augustus 2017

De gemeenteraden van Dongen, Goirle en Loon op Zand hebben een gezamenlijke Rekenkamercommissie. Omdat de voorzitter en een commissielid aftreden, zoeken we per 1 januari 2018 een voorzitter en lid van de Rekenkamercommissie

Goolse democratie: "Houvast van draaiboeken en protocollen moet je soms los durven laten" 08 augustus 2017

In het kader van het project 'Gôolse democratie’ gaan raadsleden op zoek naar vormen van de democratie in de Goirlese samenleving. Bewonersinitiatieven kunnen hen veel nieuwe inzichten verschaffen. Pernell Criens (PvdA) en Johan Swaans (VVD) gingen daarom bij Chantal van Erve - Schoenmakers te rade. Zij is de initiatiefneemster van de voetgangersbrug bij het Molenpark. Pernell en Johan waren benieuwd hoe dit initiatief tot stand is gekomen en uiteindelijk is gerealiseerd.