'Gôolse democratie' aan de vooravond van ingrijpende veranderingen

De gemeenteraad van Goirle toonde zich tijdens de tweede thema-avond van de 'Gôolse democratie' eensgezind veranderingsgezind. Dat is te zien als een mooie uitkomst van het project dat eerder dit jaar in mei zijn aftrap beleefde. De afgelopen maanden begaven de raadsleden zich op verschillende plekken in de gemeenschap om nu eens mee te krijgen hoe democratie vorm krijgt binnen andere structuren, zoals verenigingen en vrijwilligersinitiatieven.
Daarbij was er aandacht voor de manier waarop dingen georganiseerd worden maar ook hoe de raadsleden een brug kunnen vormen naar samenwerking en nauwere betrokkenheid van de gemeente. Het heeft hen interessante inzichten opgeleverd, maar ook de drang om democratie een nieuwe impuls te geven.

Minder praten, meer doen
Democratie werd door verschillende aanwezigen in de raadzaal gedefinieerd als 'minder ouwehoeren, overleggen en soebatten, maar vooral meer doen'.  Maar ook 'er als raadslid bewust van zijn dat je er niet voor jezelf zit, maar vertegenwoordiger van de Goirlenaren en Rielenaren bent'.

 Voorstel
Met deze conclusie in gedachte deed tijdens de thema-avond de burgemeester in zijn rol van voorzitter een oproep aan de raadsleden: "Geef mij concrete ideeën waarmee jullie denken een effectievere volksvertegenwoordiging te worden". Het bleek het startschot voor een uitwisseling van vooruitstrevende ideeën en vergezichten, veelal radicaal anders dan wat de raad tot nu gewend was. Maar wel in de lijn van de vele gespreksvormen en andere werkwijzen waar de raad de afgelopen periode mee geëxperimenteerd heeft.

 Een kleine greep:

* Meer kijken naar wat er in de samenleving nodig is dan naar wat er kan en wat er niet kan.
* Meer ruimte voor deskundigen uit de samenleving, ons "sociaal kapitaal" benutten om tot betere besluiten te komen.
* Minder complete voorstellen naar de raad met meer ruimte voor invulling en inbreng van de buitenwereld.
* Experimenteer!
* De afschaffing van de huidige vorm van commissies.
* De partijpolitiek loslaten en vooral nagaan wat er op lokaal gebied moet gebeuren
* Meer democratie, minder politiek.

Voortvarend
De wens om nog voor de installatie van de nieuwe raad in 2018 deze veranderingen door te voeren, bleek unaniem. Het vrijblijvende karakter van het project 'Gôolse democratie' van de afgelopen maanden heeft plaats gemaakt voor daadwerkelijke concreet ten doel gestelde ambities. De raad gaat zijn rol en werkvormen herzien. De burgemeester is gevraagd om over een concreet voorstel voor de gemeenteraad na te denken.

Oproep
Deze experimenteerdrift willen we niet binnen de muren van het gemeentehuis houden. We nodigen u om die reden ook heel graag uit om mee te denken. Hoe ziet u de rol van de raadsleden? Heeft u ideeën bij nieuwe vormen van gemeentepolitiek? Wat moet er anders, en hoe? Hoe ziet een legitieme volksvertegenwoordiging in Goirle er volgens u uit?

 De gemeente, en in het bijzonder de raad en de griffie, zijn erg benieuwd naar inbreng van inwoners en gaan daarover graag het gesprek met hen aan. U kunt reageren door contact op te nemen via gemeenteraad@goirle.nl of (013) 5310 610.

  • 14 oktober 2017
Terug