VergaderingVergadering van Beeldvormend
Datum: 02-11-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
Agenda beeldvormende vergadering strategische herorientatie 2 november 2021 (pdf, 233.99 KB)
211019 Gespreksnota Strategische herorientatie def (pdf, 2.02 MB)
Bijlage 1 Financiën stand van zaken BMC (concept 19.10.21) (pdf, 672.36 KB)
C1 Bijlage bij raadsinformatiebrief 26-10-2021 Aanvulling op conceptrapport Financien - Stand van zaken 19 oktober (pdf, 139.57 KB)
Bijlage 1a Formatiescan BMC (concept 15.10.21) (pdf, 1.32 MB)
Bijlage 1b BIGTIRE BMC (concept 19.10.21) (pdf, 574.04 KB)
bijlage 2 Brons Zilver Goud tabel 181021 (pdf, 293.35 KB)
RIB nota beleidsscenario's Strategische herorientatie (pdf, 569.75 KB)
20211102 concept verslag beeldvorming strategische herorientatie (pdf, 157.91 KB)
presentatie bijeenkomst raad 021121_def (pdf, 1.88 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage