VergaderingVergadering van Besluitvormend
Datum: 16-06-2020 19:30 uur


Videovergaderen Pexip
0
1
2
11
7
4
4
2
0
0
Algemene bijlage
Concept besluitenlijst besluitvormende vergadering 16 juni 2020 (LET OP: deze besluitenlijst wordt in een volgende vergadering vastgesteld) (pdf, 439,46 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage