VergaderingVergadering van Oordeelsvormend
Datum: 22-06-2021 19:30 uur


Videovergaderen Pexip
0
1
3
6
0
5
5
2
0
Algemene bijlage
09 Reactie college op raadsvragen en toezeggingen Burap 1-2021 8-7-2021 (pdf, 124,07 KB)
D4 Concept verslag oordeelsvormende vergadering 22-06-2021 (pdf, 299,43 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage