Overzicht van nieuwsberichten 2017

Wilt u gast van de raad zijn? 05 december 2017

De gemeenteraad nodigt inwoners uit als Gasten van de raad. Voorafgaand aan de raadvergadering worden de gasten door de griffie ontvangen voor een kijkje achter de schermen. U bent van harte welkom bij de eerstvolgende raadsvergadering op 12 december. Stuur een e-mail naar gemeenteraad@goirle.nl of bel met de griffie 013-5310 645.

'Gôolse democratie' aan de vooravond van ingrijpende veranderingen 14 oktober 2017

De gemeenteraad van Goirle toonde zich tijdens de tweede thema-avond van de 'Gôolse democratie' eensgezind veranderingsgezind. Dat is te zien als een mooie uitkomst van het project dat eerder dit jaar in mei zijn aftrap beleefde. De afgelopen maanden begaven de raadsleden zich op verschillende plekken in de gemeenschap om nu eens mee te krijgen hoe democratie vorm krijgt binnen andere structuren, zoals verenigingen en vrijwilligersinitiatieven.

Programmabegroting 2018 28 september 2017

De raad stelt ieder jaar de begroting vast. De stukken zijn nu beschikbaar.

Cursus Politiek Actief van start 22 september 2017

Vanwege de grote belangstelling in het verleden begint er binnenkort een nieuwe cursus Politiek Actief. Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is gratis voor inwoners van Goirle en Riel. U kunt zich nog inschrijven!

Raadscommissies in de week van 4 september 25 augustus 2017

De commissie Welzijn van 5 september 2017 gaat NIET door. Op dinsdag 5 september vergadert de commissie Algemene Zaken. Op maandagavond 4 september is er een informatiebijeenkomst over de raadsvoorstel Bakertand. De commissie Ruimte is verplaatst van woensdag 6 september naar dinsdag 12 september.

Fotowedstrijd Dag van de Democratie 22 augustus 2017

Op zaterdag 9 september is het de Dag van de Democratie. Vanaf 10.00 uur zijn er heel veel activiteiten op het gemeentehuis. Een daarvan is de bekendmaking van de winnaar van de fotowedstrijd. Doet u ook mee aan deze wedstrijd over de Gôolse Democratie? Fotowedstrijd Voor de Dag van de Democratie organiseren de politieke partijen samen met fotoclub FAK Lumen een fotowedstrijd over de Gôolse Democratie. Deelnemers kunnen door het inzenden van een digitale foto aandacht vragen voor hun wensen of ideeën voor Goirle, de Gôolse Democratie, hun eigen dorpskern of hun eigen wijk. Op de Dag van de Democratie kunt u hierover het gesprek aangaan met de aanwezige raadsleden. De foto mag over elk onderwerp gaan. De winnaar ontvangt een leuke prijs. Foto insturen Alle inwoners van de gemeente Goirle kunnen deelnemen aan de fotowedstrijd, zowel amateurs als professionals. U kunt deelnemen door uiterlijk op 6 september 2017 een digitale foto te sturen, met daarop uitgebeeld het onderwerp, de locatie, de wens of het idee naar gemeenteraad@goirle.nl. Geef in de mail een duidelijke uitleg en omschrijving van wat er op de foto is te zien en motiveer waarom u dit onder de aandacht van de raadsleden wilt brengen. U mag maximaal drie foto's opsturen. Kijkt u verder op www.goirle.nl voor het reglement. Tentoonstelling Op de Dag van de Democratie wordt een selectie van de foto’s tentoongesteld in het gemeentehuis. Let u er dus op dat de foto's voldoende kwaliteit hebben om ze groot op te kunnen hangen. Ook wordt op deze dag de winnaar van de fotowedstrijd bekendgemaakt, die door een deskundige jury van fotoclub FAK Lumen wordt uitgekozen. De winnaar ontvangt hierover uiteraard bericht. De ingezonden foto’s worden ook gepubliceerd op de website van de gemeente.

Save de date: dag van de democratie op 9 september 09 augustus 2017

Een selfie met de burgemeester, rondleiding van een wethouder, quiz met een ambtenaar, een mauw- en ideeënmuur of een workshop Raadsvergadering? Kom ook naar het gemeentehuis op 9 september, dan is het namelijk de Dag van de Democratie!

Vacature voorzitter en lid Rekenkamercommissie 08 augustus 2017

De gemeenteraden van Dongen, Goirle en Loon op Zand hebben een gezamenlijke Rekenkamercommissie. Omdat de voorzitter en een commissielid aftreden, zoeken we per 1 januari 2018 een voorzitter en lid van de Rekenkamercommissie

Goolse democratie: "Houvast van draaiboeken en protocollen moet je soms los durven laten" 08 augustus 2017

In het kader van het project 'Gôolse democratie’ gaan raadsleden op zoek naar vormen van de democratie in de Goirlese samenleving. Bewonersinitiatieven kunnen hen veel nieuwe inzichten verschaffen. Pernell Criens (PvdA) en Johan Swaans (VVD) gingen daarom bij Chantal van Erve - Schoenmakers te rade. Zij is de initiatiefneemster van de voetgangersbrug bij het Molenpark. Pernell en Johan waren benieuwd hoe dit initiatief tot stand is gekomen en uiteindelijk is gerealiseerd.

Bezoek raadsleden aan Stichting Jong bevestigt meerwaarde van informele gesprekken 27 juni 2017

Deborah Eikelenboom (SP) en Paul Schellekens (VVD) brachten in het kader van het project 'Gôolse democratie' een bezoek aan Stichting Jong. Net als de andere raadsleden zetten ze zich in om de gemeenteraad van Goirle beter te laten functioneren, meer aanzien te geven. Zijn ze in staat om met een open geest naar een ander te luisteren? Kunnen ze constructieve gesprekken voeren waarin ruimte is voor verschillende ideeën, zonder dat aannames en vooroordelen in de weg staan? En wat kunnen ze leren van de mensen bij Stichting Jong?

'Verschillige' leerlingen Mill-Hillcollege aan zet 22 juni 2017

Het was maandagmiddag 19 juni 'volle bak' in het gemeentehuis. Zeker 74 leerlingen waren er om de resultaten te presenteren van hun onderzoek 'Wat betekent de gemeente voor de samenleving?' De presentaties vormden het sluitstuk van de jaarlijkse samenwerking tussen de gemeente en het Mill-Hillcollege. In navolging van een gastles van raadslid Liselotte Franssen (Lijst Riel Goirle) en een eerder bezoek aan het gemeentehuis waarbij ze aan een fictieve raadsvergadering moesten deelnemen, was deze middag het laatste onderdeel om de gemeentepolitiek in het bewustzijn van de jongeren te krijgen. Dat bleek succesvol!

Ontmoeting tussen raadsleden en samenleving is begonnen 15 juni 2017

Kersvers Pro Actief Goirle-raadslid Christel van Neerven en raadslid Ad van Beurden (VVD) willen zich inzetten om de gemeenteraad van Goirle beter te laten functioneren, meer aanzien te geven. Allereerst kijken ze in het kader van het project 'Gôolse democratie' kritisch naar hun eigen functioneren. Zijn ze in staat om met een open geest naar een ander te luisteren? Kunnen ze constructieve gesprekken voeren waarin ruimte is voor verschillende ideeën, zonder dat aannames en vooroordelen in de weg staan?

Goolse democratie: "De agenda van de samenleving is minstens zo belangrijk als de agenda van de raad 29 mei 2017

Een korte terugblik op de thema-avond van 15 mei j.l.

Commissie Algemene Zaken is verplaatst 15 mei 2017

De agendacommissie heeft besloten om de vergadering van de commissie Algemene Zaken te verplaatsen van dinsdagavond, 20.30 uur naar donderdagavond 20.00 uur.

Raadslid Mark van den Hout overleden 27 maart 2017

Op zondag 26 maart is ons raadslid Mark van den Hout na een kort ziekbed overleden. Hij was 51 jaar. Mark kwam op 21 april 2010 in de gemeenteraad voor de fractie van Pro Actief Goirle.

Proef open raadsinformatie 23 februari 2017

De gemeente Goirle doet mee aan een proef rond open data voor raadsinformatie. Lees meer in dit nieuwsbericht.

Cursus Politiek Actief van start 29 januari 2017

De cursus Politiek Actief wordt nu voor de tweede keer gegeven. Wanneer u ook belangstelling heeft kunt u contact opnemen met de griffie (gemeenteraad@goirle.nl)