Goolse democratie: "De agenda van de samenleving is minstens zo belangrijk als de agenda van de raad

Een meerderheid van de Goirlese gemeenteraad nam maandagavond 15 mei plaats in de raadzaal voor een wat ongewoon programma. Ze kwam bijeen voor de thema-avond rondom Gôolse Democratie. "Een manifest dat onder andere is ontstaan uit de wens van de raad om meer verbinding te maken met de samenleving", vertelde PAG-raadslid Mark van Oosterwijk bij aanvang van de avond.

 Vernieuwing

De avond werd begeleid door Marije van den Berg, ze vertelde hoe raadsleden goed kunnen netwerken binnen een democratie om zo meer recht te doen aan alle belanghebbenden, ook zij die een minderheid vormen. Hoe ze ruimte leren maken voor initiatieven uit de samenleving, eventueel een deel van de zeggenschap rondom bepaalde kwesties bij inwoners te leggen. Want de lokale politiek lijkt vast te zitten in een statische organisatievorm maar er blijkt nog voldoende ruimte, draagvlak en enthousiasme om deze statische vorm om te buigen naar een dynamisch politiek spel, dat niemand uitsluit.

Empathisch luisteren

De raad heeft het voornemen zich  meer te begeven in de samenleving, om te zien hoe een democratisch proces tot stand komt in een vereniging, club of andere Goirlese organisatie. Maar ook om met een open geest in gesprek te gaan met deze mensen, te luisteren naar hen en zo weten wat er speelt. De agenda van de samenleving is namelijk minstens zo belangrijk als de agenda van de raad of het college", klinkt het deze avond. De politieke betrokkenheid, de 'verschillige' houding hierin van inwoners, ze zijn niet vanzelfsprekend. De volksvertegenwoordigers kunnen prima uit de voeten in de politieke arena, maar zijn ze ook in staat om empathisch te luisteren? Zich werkelijk te verplaatsen in 'de ander', de inwoner die zo zijn eigen zorgen heeft die niet zijn terug te vinden in de raadsvoorstellen.

 Verschillig zijn

De thema-avond waarin er onder andere gesprekstechnieken werden geoefend, vormde een succesvolle aftrap voor het project. De komende maanden gaan de raadsleden hiermee verder aan de slag. Op weg naar een 'Gôolse Democratie', een democratie waarin de kloof tussen politiek en samenleving langzaaam verdwijnt en iedereen wordt gehoord. Heeft u zelf ideeën of wilt u het gesprek aan gaan met iemand van de raad? Wilt u dat één van hen bij u langs komt om naar uw verhaal te luisteren? Neem contact met hen op of kom eens langs op één van de commissie-avonden of raadsvergaderingen. De raadsleden zijn nieuwsgierig naar uw bijdrage!

 Uiteraard kunt u de ontwikkelingen rondom de 'Goolse Democratie' blijven volgen via het Goirles Belang, raad.goirle.nl, Twitter @RaadGoirle en binnenkort ook Facebook.

  • 29 mei 2017
Terug