Overzicht van nieuwsberichten juni 2017

Bezoek raadsleden aan Stichting Jong bevestigt meerwaarde van informele gesprekken 27 juni 2017

Deborah Eikelenboom (SP) en Paul Schellekens (VVD) brachten in het kader van het project 'Gôolse democratie' een bezoek aan Stichting Jong. Net als de andere raadsleden zetten ze zich in om de gemeenteraad van Goirle beter te laten functioneren, meer aanzien te geven. Zijn ze in staat om met een open geest naar een ander te luisteren? Kunnen ze constructieve gesprekken voeren waarin ruimte is voor verschillende ideeën, zonder dat aannames en vooroordelen in de weg staan? En wat kunnen ze leren van de mensen bij Stichting Jong?

'Verschillige' leerlingen Mill-Hillcollege aan zet 22 juni 2017

Het was maandagmiddag 19 juni 'volle bak' in het gemeentehuis. Zeker 74 leerlingen waren er om de resultaten te presenteren van hun onderzoek 'Wat betekent de gemeente voor de samenleving?' De presentaties vormden het sluitstuk van de jaarlijkse samenwerking tussen de gemeente en het Mill-Hillcollege. In navolging van een gastles van raadslid Liselotte Franssen (Lijst Riel Goirle) en een eerder bezoek aan het gemeentehuis waarbij ze aan een fictieve raadsvergadering moesten deelnemen, was deze middag het laatste onderdeel om de gemeentepolitiek in het bewustzijn van de jongeren te krijgen. Dat bleek succesvol!

Ontmoeting tussen raadsleden en samenleving is begonnen 15 juni 2017

Kersvers Pro Actief Goirle-raadslid Christel van Neerven en raadslid Ad van Beurden (VVD) willen zich inzetten om de gemeenteraad van Goirle beter te laten functioneren, meer aanzien te geven. Allereerst kijken ze in het kader van het project 'Gôolse democratie' kritisch naar hun eigen functioneren. Zijn ze in staat om met een open geest naar een ander te luisteren? Kunnen ze constructieve gesprekken voeren waarin ruimte is voor verschillende ideeën, zonder dat aannames en vooroordelen in de weg staan?