Overzicht van nieuwsberichten augustus 2017

Raadscommissies in de week van 4 september 25 augustus 2017

De commissie Welzijn van 5 september 2017 gaat NIET door. Op dinsdag 5 september vergadert de commissie Algemene Zaken. Op maandagavond 4 september is er een informatiebijeenkomst over de raadsvoorstel Bakertand. De commissie Ruimte is verplaatst van woensdag 6 september naar dinsdag 12 september.

Fotowedstrijd Dag van de Democratie 22 augustus 2017

Op zaterdag 9 september is het de Dag van de Democratie. Vanaf 10.00 uur zijn er heel veel activiteiten op het gemeentehuis. Een daarvan is de bekendmaking van de winnaar van de fotowedstrijd. Doet u ook mee aan deze wedstrijd over de Gôolse Democratie? Fotowedstrijd Voor de Dag van de Democratie organiseren de politieke partijen samen met fotoclub FAK Lumen een fotowedstrijd over de Gôolse Democratie. Deelnemers kunnen door het inzenden van een digitale foto aandacht vragen voor hun wensen of ideeën voor Goirle, de Gôolse Democratie, hun eigen dorpskern of hun eigen wijk. Op de Dag van de Democratie kunt u hierover het gesprek aangaan met de aanwezige raadsleden. De foto mag over elk onderwerp gaan. De winnaar ontvangt een leuke prijs. Foto insturen Alle inwoners van de gemeente Goirle kunnen deelnemen aan de fotowedstrijd, zowel amateurs als professionals. U kunt deelnemen door uiterlijk op 6 september 2017 een digitale foto te sturen, met daarop uitgebeeld het onderwerp, de locatie, de wens of het idee naar gemeenteraad@goirle.nl. Geef in de mail een duidelijke uitleg en omschrijving van wat er op de foto is te zien en motiveer waarom u dit onder de aandacht van de raadsleden wilt brengen. U mag maximaal drie foto's opsturen. Kijkt u verder op www.goirle.nl voor het reglement. Tentoonstelling Op de Dag van de Democratie wordt een selectie van de foto’s tentoongesteld in het gemeentehuis. Let u er dus op dat de foto's voldoende kwaliteit hebben om ze groot op te kunnen hangen. Ook wordt op deze dag de winnaar van de fotowedstrijd bekendgemaakt, die door een deskundige jury van fotoclub FAK Lumen wordt uitgekozen. De winnaar ontvangt hierover uiteraard bericht. De ingezonden foto’s worden ook gepubliceerd op de website van de gemeente.

Save de date: dag van de democratie op 9 september 09 augustus 2017

Een selfie met de burgemeester, rondleiding van een wethouder, quiz met een ambtenaar, een mauw- en ideeënmuur of een workshop Raadsvergadering? Kom ook naar het gemeentehuis op 9 september, dan is het namelijk de Dag van de Democratie!

Vacature voorzitter en lid Rekenkamercommissie 08 augustus 2017

De gemeenteraden van Dongen, Goirle en Loon op Zand hebben een gezamenlijke Rekenkamercommissie. Omdat de voorzitter en een commissielid aftreden, zoeken we per 1 januari 2018 een voorzitter en lid van de Rekenkamercommissie

Goolse democratie: "Houvast van draaiboeken en protocollen moet je soms los durven laten" 08 augustus 2017

In het kader van het project 'Gôolse democratie’ gaan raadsleden op zoek naar vormen van de democratie in de Goirlese samenleving. Bewonersinitiatieven kunnen hen veel nieuwe inzichten verschaffen. Pernell Criens (PvdA) en Johan Swaans (VVD) gingen daarom bij Chantal van Erve - Schoenmakers te rade. Zij is de initiatiefneemster van de voetgangersbrug bij het Molenpark. Pernell en Johan waren benieuwd hoe dit initiatief tot stand is gekomen en uiteindelijk is gerealiseerd.