Even voorstellen: audit- comité

Even voorstellen: audit- comité

Aandacht van de raad voor controle

Wat doet een audit- comité? Wat college en de gemeentelijke organisatie doen, moet door de gemeenteraad gecontroleerd worden. Dit hoort bij de rol van de gemeenteraad die kaders stelt en controleert. Om de raad hierbij goed te ondersteunen is het audit- comité in het leven geroepen.  Bij controle gaat het  er niet alleen om of het geld volgens de begroting is uitgegeven. Het gaat er ook om of het  geld doelmatig en doeltreffend is besteed. Is ook bereikt wat we wilden bereiken? Het audit-comité ondersteunt de raad verder bij het selecteren van de accountant en leden van de rekenkamercommissie.  

De volgende raadsleden nemen deel aan het audit- comité:

• Henk Gabriëls (PAG), voorzitter

• Erik Schellekens (LRG)

• Corné de Rooij (CDA)

• Monique van Brederode (VVD)

• Janneke van den Hout (D66)

Wethouder Johan Swaans (financiën), het hoofd financiën en de gemeentecontroller zijn adviserend lid. Daarnaast worden de Rekenkamercommissie en de accountant uitgenodigd. De griffier verzorgt het secretariaat voor het comité.

 

Op dit moment wordt in het audit-comité veel gesproken over de manier waarop de gemeente niet alleen zicht krijgt op  financiën, maar wordt ook met  "indicatoren" inzichtelijk gemaakt wat er met dat geld wordt bereikt.

 HenkGabriels

 Foto: Henk Gabriëls is voorzitter van het audit- comité

  • 26 februari 2019
Terug