Werkbezoek Proeftuin

Werkbezoek Proeftuin

Op 23 maart bezocht de gemeenteraad het proeftuinproject Fokmast/ Regte Heide. Dit was afgesproken als gevolg van de beeldvormende vergadering van de raad op 4 december. Met een huifkar bezocht de raad het gebied en hoorde over de mooie plannen en ambities van een aantal stakeholders. Zo sprak het puinsorteerbedrijf Paulissen over hun ambities op het gebied van verduurzaming en circulaire economie en gaf manege Van den Broek aan een bijdrage te willen leveren aan het herstel van de Regte Heide door het faciliteren van de recreant en beheer van de heidegronden. Agrariër Vermeer sprak over de zorg die zij hebben om hun opvolgers een toekomst te kunnen geven op hun bedrijf. Met Brabants Landschap werd een tocht gemaakt over de Regte Heide. De ochtend is afgesloten op de golfbaan waar werd verteld hoe deze kan bijdragen aan het tegengaan van de verdroging van de Regte Heide. De gemeenteraadsleden luisterden en stelden hun vragen. Er zijn zorgen geuit, complimenten uitgedeeld en toekomstbeelden uitgewisseld. In feite alles waarvoor de proeftuin is aangegaan, leren door te experimenteren!

proeftuin

  • 03 april 2019
Terug