Beëdiging leden RKC

Gepubliceerd op: 22 december 2021 12:12

De rekenkamercommissie geeft raden de mogelijkheid om onafhankelijke onderzoeksvragen door de commissie te laten onderzoeken. De leden van de rekenkamercommissie worden door de raad benoemd voor 4 jaar. Voor de heer John Verhoeven (voorzitter) en mevrouw Daniëlle van Dongen (lid) loopt de eerste termijn af op 1 januari 2022.

Herbenoeming

De rekenkamercommissie 'In Midden-Brabant' is een rekenkamercommissie voor 4 gemeenten: Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Loon op Zand. De heer John Verhoeven en mevrouw Danielle van Dongen zouden graag voor herbenoeming in aanmerking willen komen. Dit voorstel is aan alle vier de raden voorgelegd.

Beëdiging

De gemeente Goirle heeft op 30 november besloten in te stemmen met deze herbenoeming. Daarom zijn de heer John Verhoeven en mevrouw Danielle van Dongen beëdigd op 21 december in de raad van Goirle. Ook de andere drie raden hebben ingestemd met deze herbenoeming.
De heer Verhoeven: "Ik ben blij met het vertrouwen van de gemeenteraad om nog 4 jaar voorzitter van de rekenkamercommissie te mogen zijn. De rekenkamercommissie is een van de hulptroepen om raadsleden bij te staan en door middel van onderzoek vast te stellen of gemeentelijke gelden zinnig, zuinig en zorgvuldig worden besteed. Als vier rekenkamercommissieleden doen we daarvoor ons uiterste best. Op onze website kunt u zien welke onderzoeken we uitgevoerd en op dit moment nog uitvoeren https://www.rkc-mb.nl. "

De gemeenteraad van Goirle feliciteert hen met de herbenoeming en wenst de rekenkamercommissie veel succes.

Ongetitelde afbeelding, 22-12-2021 12:19:51
Beëdiging voorzitter RKC de heer Verhoeven en lid RKC mevrouw van Dongen