Druk bezochte informatiemarkt over ‘Maatschappelijk vastgoed centrum Goirle’ en ‘Onderzoek centrumlocaties’

Gepubliceerd op: 06 april 2023 14:04

Om 19.30 uur werd de vergadering geopend door voorzitter Bert van der Velden. Daarvoor was de hal en raadzaal al flink gevuld met afgevaardigden van de diverse gebruikers van het Jan van Besouw. Ook waren veel inwoners aanwezig.

Na een inleiding door wethouder Janneke van den Hout startte omstreeks kwart voor acht de informatiemarkt. Naast de vele ingezonden brieven waren er ongeveer 20 gebruikers van het Jan van Besouw aanwezig in de hal van het gemeentehuis. Ieder had een eigen statafel., De raadsleden en burgerleden kwamen langs om met de gebruikers in gesprek te gaan over de raadsvoorstellen.

 Foto 2 4-4Foto 3 4-4

Omstreeks 20.15 uur werd er door percussieband Zero Treze een optreden voor het gemeentehuis gegeven om zo hun inbreng muzikaal te horen te brengen. 

Foto 4 4-4

Na de informatiemarkt konden raadsleden en burgerleden in raadzaal nog vragen stellen aan de wethouder. Na de afsluiting door de voorzitter, waarin hij de vele aanwezigen bedankte voor hun komst, was er nog gelegenheid om met elkaar met een hapje en drankje na te praten in de hal van het gemeentehuis.

De raadsvoorstellen worden in de oordeelsvormende raadsvergadering van dinsdag 18 april 2023 besproken. Op deze avond is inspreken mogelijk en kan iedereen zijn mening geven over deze raadsvoorstellen. Om gebruik te maken van dit spreekrecht (vijf minuten) is aanmelding vereist bij de griffie via de mail griffie@goirle.nl.