Noud Derks formateur in Goirle

Gepubliceerd op: 15 mei 2023 09:05

Afspraken eerste besprekingen formerende partijen
Tijdens de eerste bespreking op donderdag 11 mei 2023 hebben de formerende partijen afgesproken ernaar te streven op woensdag 28 juni 2023 een nieuw Bestuursakkoord in de raad te bespreken.

Onder leiding van formateur Noud Derks komen de formerende partijen de komende periode, twee maal per week, bij elkaar om afspraken met elkaar te maken. Hierbij is het huidige Bestuursakkoord het uitgangspunt, maar wordt op onderdelen heronderhandeld.