Noud Derks informateur in Goirle: Overleg over mogelijke coalitie in openbaarheid

Gepubliceerd op: 11 april 2023 16:04

Noud Derks
Noud Derks was tien jaar gemeentesecretaris in Tilburg. Daarna heeft hij meer dan tien jaar bij de provincie Noord-Brabant gewerkt als directeur Ruimte en directeur Projecten en Vastgoed. Hij is inmiddels gepensioneerd en nu onder meer voorzitter van het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (CAST), bestuurslid van de Stichting Spoorpark Tilburg, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en co-voorzitter gebiedsontwikkeling Stappegoorpark. Noud Derks woont in Goirle en is niet verbonden (geweest) aan een politieke partij.

Eerste bijeenkomst donderdag 20 april
Op donderdag 20 april om 19.30 uur komen vertegenwoordigers van de raadsfracties samen met de informateur tijdens een bijeenkomst over de coalitievorming. Het doel van deze bijeenkomst is om duidelijk te krijgen welke coalitie(s) onderzocht gaan worden, welke onderwerpen een plaats moeten krijgen in het bestuursakkoord en wat eventuele breekpunten zijn voor de vorming van een nieuwe coalitie.

Tweede bijeenkomst
In overleg tussen de fractievoorzitters en de informateur wordt gezocht naar een datum en tijdstip voor de tweede bijeenkomst over de coalitievorming. Tijdens deze bijeenkomst wordt de meest wenselijke coalitie door de informateur bekend gemaakt, samen met de onderwerpen die een plaats moeten krijgen in het bestuursakkoord.

Openbare bijeenkomsten
Beide bijeenkomsten over de coalitievorming zijn openbaar. Iedereen is dus van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis.

Vervolgstappen
Na de tweede bijeenkomst, vinden in besloten kring de onderhandelingen plaats tussen de mogelijke coalitiepartners. Dit moet leiden tot een concept-bestuursakkoord. Daarin staat het beleid van de gemeenteraad voor de komende jaren en wie de wethouders worden.