Persbericht voortgang coalitievorming

Gepubliceerd op: 17 juli 2023 10:07

De vorming van een coalitie tussen Lijst Riel Goirle, PvdA, VVD en D66 is mislukt. Dat concludeert formateur Noud Derks. Burgemeester Mark van Stappershoef schrijft een extra raadsvergadering uit op dinsdag 18 juli om de situatie te bespreken.

Ontwikkelingen formatiepoging Lijst Riel Goirle, PvdA, VVD en D66
Lijst Riel Goirle, PvdA, VVD en D66 waren onder leiding van de formateur in gesprek over een nieuw bestuursakkoord. Na een gesprek op donderdag 6 juli jl. verwachtten de partijen nog dat zij direct na het zomerreces een bestuursakkoord zouden kunnen presenteren. De basis hiervoor was een concept, dat eerder was opgesteld door Lijst Riel Goirle, PvdA en VVD. Tijdens deze bijeenkomst stond met name de vraag centraal of D66 zich kon vinden in de belangrijkste onderdelen van dit concept bestuursakkoord. Voor met name de VVD was dit een belangrijke voorwaarde voor de coalitievorming. Volgens afspraak heeft D66 schriftelijk laten weten welke concrete wijzigingen zij zouden willen aanbrengen. De VVD vindt de gewenste aanpassingen te omvangrijk en te ingrijpend. Hierdoor heeft het voor de VVD geen zin om nog verder in gesprek te gaan met D66. De geplande bijeenkomst van vandaag is daarom door de formateur geannuleerd. Hiermee komt een einde aan de formatiepoging, die startte na de extra raadsvergadering op dinsdag 20 juni.

Extra raadsvergadering
De ontstane situatie is voor burgemeester Mark van Stappershoef aanleiding om als voorzitter van de gemeenteraad een extra raadsvergadering uit te schrijven. "De gemeente Goirle zit wat mij betreft al veel te lang zonder coalitie. Er liggen grote opgaven en onze inwoners verdienen een duidelijke koers en een voortvarende aanpak. We kunnen het ons niet permitteren om tot na het zomerreces te wachten en nog meer kostbare weken verloren te laten gaan. Het is dus nodig dat de gemeenteraad snel bij elkaar komt om het vervolg te bespreken."

De extra raadsvergadering vindt op dinsdag 18 juli 2023 om 19.30 uur in het gemeentehuis plaats.