Raad stelt de begroting voor 2024 vast

Gepubliceerd op: 07 november 2023 21:11

Moties en amendementen
Verschillende fracties hebben moties en amendementen ingediend. Met een motie wordt aan het college gevraagd om een extra inspanning te doen. Er werden moties ingediend over onder andere veilige verkeer, achterstallig onderhoud bij het Jan van Besouw en tijdelijke woningen.
Ook zijn er amendementen ingediend. Met een amendement wordt de begroting gewijzigd. Amendementen kwamen er over onder andere de bezuinigingen in het sociaal domein, de blauwe zone en de tarieven voor marktgelden. Klik op de link naar de vergadering om te bekijken welke moties en amendementen zijn aangenomen of verworpen: [https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2023/07-november/16:00]