Succesvolle kennismakingsbijeenkomst gemeenteraden Goirle en Tilburg: nuttig en waardevol

Gepubliceerd op: 03 maart 2023 10:03

De Goirlese raad en burgemeester Van Stappershoef ontvingen de Tilburgse raadsleden en burgemeester in het gemeentehuis van Goirle. Het doel van deze bijeenkomst was kennismaken en investeren in de relatie tussen beide raden. Er is een basis gelegd om in de toekomst meer samen te werken op inhoudelijke thema's waar Goirle en Tilburg elkaar tegenkomen en die voor beide gemeenten van belang zijn.

Bijeenkomst
Mark Verhoeven, waarnemend voorzitter van de raad van Goirle, opende de bijeenkomt. Burgemeester Mark van Stappershoef ging in op het verleden, het heden en de toekomst van de gemeente Goirle, onder meer in relatie tot de gemeente Tilburg. De Tilburgse burgemeester Theo Weterings stond stil bij het belang van samenwerking tussen beide gemeenten en hun raden. Het Goirlese raadslid Isabelle Visser sprak over de samenwerking binnen de regio Hart van Brabant.
Vervolgens werd in kleine groepen van gedachten gewisseld over hoe de samenwerking tussen beide raden gezien werd en over welke thema's het zou moeten gaan.

Vervolg
Aan het eind gaven de raadsleden en burgemeesters aan dat de kennismakingsbijeenkomst nuttig en waardevol was en zeker een vervolg zou moeten krijgen. Hoe dit vervolg vorm krijgt, wordt de komende periode nader uitgewerkt.

 Kennismakingsbijeenkomst gemeenteraden Goirle en Tilburg