Vergaderschema en aanleverschema 2023

Gepubliceerd op: 21 december 2022 09:12

Op het Oranjeplein staat het vergaderschema en het aanleverschema tot het zomerreces van 2023. Kijk op oranjeplein/organisatieplein/griffie-en-raad of klik hier.