Voortgangsbericht coalitiebesprekingen

Gepubliceerd op: 05 juni 2023 13:06

Datum: 5 juni 2023

Onderwerp: voortgangsbericht coalitiebesprekingen


Geachte dames en heren,

Graag breng ik u, namens de onderhandelaars van de Lijst Riel Goirle, Gezond Verstand Goirle Riel, PvdA en VVD, op de hoogte van de vorderingen, die zijn gemaakt met de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe coalitie voor de
gemeente Goirle.

Op woensdag 17 mei jl. zijn wij begonnen met gesprekken, die moeten leiden tot een nieuw Bestuursakkoord.

We liggen vooralsnog op schema om in week 25 het nieuwe Bestuursakkoord te presenteren, zodat het op woensdag 28 juni a.s. in de raadsvergadering kan worden besproken.

Inmiddels hebben vijf onderhandelingsrondes plaatsgevonden. Het waren intensieve en constructieve gesprekken. Ik kan u melden dat we goede vooruitgang hebben geboekt bij het zoeken naar een gemeenschappelijk antwoord op de uitdagingen die on ze gemeente kent. Wij werken aan een Bestuursakkoord waarin de (financiƫle) mogelijkheden en ambities in evenwicht zijn.

Met vriendelijke groet,

Noud Derks
formateur