Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad wil (nog) meer in contact komen met de samenleving en weten wat er speelt, oftewel:  meer recht doen aan de Goirlese democratie. Daarom vergadert de raad volgens een vast  patroon. Op deze manier wil de raad meer ruimte maken voor inwoners en belanghebbenden om mee te praten over allerlei onderwerpen die op de agenda van de raad staan. Elke twee weken zijn er op dinsdagen beeldvormende, oordeelvormende en besluitvormende vergaderingen.

De raad vormt zich een beeld

De aanwezige raadsleden en burgerraadsleden verzamelen in de beeldvormende vergadering alleen informatie door te luisteren en informatieve vragen over het onderwerp te stellen. Er kunnen allerlei gasten worden uitgenodigd om meer over een onderwerp te vertellen om zo de gemeenteraad van voldoende informatie te voorzien, zodat later een goed afgewogen besluit kan worden genomen. Van de raadsfracties worden in deze fase nog geen politieke standpunten gevraagd. U kunt meepraten over allerlei onderwerpen.

De raad debatteert om tot een oordeel te komen

In de oordeelvormende vergadering wisselen de politieke partijen in een debat standpunten uit om tot een mening of oordeel te komen. Er wordt ook bepaald of een besluit rijp is voor besluitvorming in de gemeenteraad. U kunt alleen meepraten over onderwerpen op de agenda. Voor het spreekrecht (maximaal  5 minuten) kunt u zich aanmelden.

De raad beslist en neemt een besluit

In deze raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten. De onderwerpen waarover de raad het bij voorbaat al eens is, worden niet meer besproken.  Over onderwerpen waar een of meerdere fracties nog opmerkingen bij hebben, wordt discussie gevoerd. U kunt niet meer inspreken.

Wilt u meepraten bij beeldvorming of inspreken bij oordeelsvorming, neemt u dan contact op met de griffie: gemeenteraad@goirle.nl of 013-5310626