Henk Gabriëls

Stemgedrag (58 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
16 december 2020 23 Raadsvoorstel wijziging Algemene Plaatselijke Verordening ten behoeve van carbid schieten
16 december 2020 24 Raadsvoorstel vaststellen protocol accountantscontrole 2020
16 december 2020 22 Raadsvoorstel Septembercirculaire gemeentefonds
16 december 2020 21 Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)
16 december 2020 20 Raadsvoorstel jaarverslag 2019 Stichting Edu-Ley
16 december 2020 19 Raadsvoorstel Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2021
16 december 2020 18 Raadsvoorstel Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021
16 december 2020 18 MOTIE - Arbeiderspartij tarieven milieustraat
16 december 2020 18 AMENDEMENT - Arbeiderspartij milieustraat bevriezen tarieven
16 december 2020 17 Raadsvoorstel Legesverordening 2021 inclusief tarieventabel 2021 aangepast
16 december 2020 16 Raadsvoorstel verordening hondenbelasting 2021
16 december 2020 15 Raadsvoorstel verordening precariobelasting 2021
16 december 2020 14 Raadsvoorstel Verordening marktgelden 2021
16 december 2020 12 Raadsvoorstel Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021
16 december 2020 11 Raadsvoorstel Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2021
16 december 2020 10 Raadsvoorstel verordening rioolheffing 2021
16 december 2020 10 MOTIE - PAG verordening Rioolheffing
16 december 2020 09 AANGEPAST Raadsvoorstel Programma Water en Riolering 2021-2025 - Op weg naar een klimaatrobuust Goirle
16 december 2020 09 AMENDEMENT - PAG Water en riool kritieke prestatie indicatoren KPIs
16 december 2020 08 GEWIJZIGD Raadsvoorstel Verordening Meedoenregeling 2021 voor volwassenen
15 december 2020 07 Raadsvoorstel Prioriteiten Inclusie Agenda
15 december 2020 07 MOTIE - SP Reserve inclusie beleid financiering door 1 procent regeling
15 december 2020 07 AMENDEMENT - SP Prioriteiten inclusie agenda prioriteiten 2020-2021
15 december 2020 06 Raadsvoorstel Startnotitie visie Sociaal Domein
15 december 2020 06 AMENDEMENT - CDA PvdA Cultuur in sociaal domein
15 december 2020 13 Raadsvoorstel Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021 (Gewijzigd)
15 december 2020 13 AMENDEMENT - LRG Raadsvoorstel heffing en invordering onroerende zaakbelasting 2021
11 november 2020 MOTIE 11 (32) - D66 APGR PvdA Dekkingsplan 3.7 Aanschaf lease bedrijfsauto's
11 november 2020 03 Raadsvoorstel programmabegroting 2021 GEAMENDEERD
11 november 2020 04 Raadsvoorstel Bestuursrapportage II 2020
11 november 2020 MOTIE 10 (35) - D66 PAG Uitwerken nog openstaande vragen ten behoeve van 2022 en verder
11 november 2020 MOTIE 9 (30) - PAG D66 APGR Dekkingsplan 3.7 Visie op dienstverlening
11 november 2020 MOTIE 8 (28) - LRG CDA PAG VVD Dekkingsplan 2021 3.7 Visie op Informatisering
11 november 2020 MOTIE 5 (12) - APGR Dekkingsplan 2021 3.5 Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
11 november 2020 MOTIE 4 (11) - APGR Dekkingsplan 2021 3.5 Zonnepanelen op gebouwen verenigingen
11 november 2020 MOTIE 3 (9) - SP Dekkingsplan 3.4 Waarderingssubsidie sport
11 november 2020 MOTIE 2 (4) - PAG D66 Dekkingsplan 3.1 Onderzoek stichtingsvorm WOS (Werkgroep Opvang Statushouders)
11 november 2020 MOTIE 1 (2) - CDA Dekkingsplan 2021 3.1 Bezuiniging Lokaal Opgaven Team (LOT)
11 november 2020 AMENDEMENT 25 (15) - PAG PvdA APGR Dekkingsplan 3.5 Subsidie aan natuurmuseum in stand houden
11 november 2020 AMENDEMENT 24 (14) - D66 SP PvdA APGR PAG VVD Dekkingsplan 2021 3.5 Rattenbestrijding
11 november 2020 AMENDEMENT 23 (13) - D66 PvdA APGR PAG CDA VVD Dekkingsplan 2021 3.5 Bladkorven
11 november 2020 AMENDEMENT 22 (10) - D66 APGR PAG SP Dekkingsplan 2021 3.5 zonnepanelen
11 november 2020 AMENDEMENT 21 (8) - SP PAG APGR PvdA D66 VVD CDA Dekkingsplan 2021 3.4 subsidie aangepast sporten
11 november 2020 AMENDEMENT 20 (3) - D66 APGR Dekkingsplan 2021 3.2 Jeugd en Onderwijs peuter en jeugd
11 november 2020 AMENDEMENT 19 (34) - PAG LRG D66 APGR Dekkingsplan 3.8 Functiewaarderingssysteem
11 november 2020 AMENDEMENT 18 (33) - PAG Dekkingsplan 3.8 VTH-beleid
11 november 2020 AMENDEMENT 17 (31) - PAG Dekkingsplan 3.7 klantcontactcentrum niet implementeren
11 november 2020 AMENDEMENT 16 (29) - PAG Dekkingsplan 3.7 Minder geld beschikbaar gemeentepagina
11 november 2020 AMENDEMENT 15 (27) - LRG PAG Dekkingsplan 3.7 Bezuinigen op de ICT investeringen
11 november 2020 AMENDEMENT 14 (26) - D66 PAG APGR SP Dekkingsplan 2021 3.7 Pre-employement screening
11 november 2020 AMENDEMENT 13 (25) - D66 PAG SP Dekkingsplan 2021 3.7 Visitekaartjes
11 november 2020 AMENDEMENT 09 (21) - PAG Dekkingsplan 3.6 Egalisatievoorziening rioolheffing (GEWIJZIGD)
11 november 2020 AMENDEMENT 08 (20) - LRG VVD Dekkingsplan 3.6 Niet extra verhogen van de OZB met 5%
11 november 2020 AMENDEMENT 06 (23) - VVD LRG CDA PAG D66 Dekkingsplan 3.6 legesverhoging 5%
11 november 2020 AMENDEMENT 04 (7) - D66 CDA PAG VVD Dekkingsplan 2021 3.4 meer kostendekkende huur sportaccommodaties
11 november 2020 AMENDEMENT 03 (6) - PvdA D66 Dekkingsplan 2021 3.2 uitbereiden combinatiefunctionarissen met 0,9fte versie 2.0
11 november 2020 AMENDEMENT 02 (5) - PAG VVD Dekkingsplan 3.2 Combinatiefunctionarissen terugbrengen tot 2.3 Fte
11 november 2020 AMENDEMENT 01 (1) - VVD LRG CDA PAG Verhoging doelstelling maatregelenpakket Lokaal Opgaventeam (LOT)
51 7 0