Henk Gabriëls

Stemgedrag (75 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2021
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
2 februari 2021 04 Lijst ingekomen stukken
2 februari 2021 02 Vaststellen agenda
2 februari 2021 13 Raadsvoorstel wijziging verordening meedoenregeling
2 februari 2021 12 Raadsvoorstel Welstandsnota 2021
2 februari 2021 11 Raadsvoorstel Eerste wijziging van de Legesverordening 2021
2 februari 2021 10 Raadsvoorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
2 februari 2021 08 Raadsvoorstel Realisatie EVZ Bels lijntje
2 februari 2021 09 Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Koestraat ongenummerd (RvR woning)
2 februari 2021 07 MOTIE - Arbeiderspartij huisvesting statushouders
2 februari 2021 07 AMENDEMENT - Arbeiderspartij doorstroom naar seniorenwoning
2 februari 2021 07 AMENDEMENT D66 Onderzoek Rekenkamer - Wel of niet thuis geven
2 februari 2021 06 Raadsvoorstel vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening Goirle 2021
2 februari 2021 06 AMENDEMENT - LRG Regulering paracommerciële rechtspersonen
2 februari 2021 06 Subamendement PAG op amendement LRG
2 februari 2021 05 Raadsvoorstel Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Leijoever (Riel)
2 februari 2021 05 AMENDEMENT - SP ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Leijoever (Riel)
2 februari 2021 03 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 15 december 2020
14 3 0