Marijo Immink-Hoppenbrouwers

Marijo Immink-Hoppenbrouwers

Foto van Marijo Immink-Hoppenbrouwers

Contact informatie

Logo van College van Burgemeester en Wethouders
Bestuur & Organisatie: College van Burgemeester en Wethouders Periode: van: 14 mei 2014 tot: Functie: Wethouder

 

3e locoburgemeester

Wethouder Immink pakt een aantal taken weer op. Haar portefeuille wordt nog deels verdeeld onder de andere wethouders. 

Portefeuille
• WMO (exclusief beschermd wonen) (beschermd wonen tijdelijk overgenomen door Tess van de Wiel)
• Welzijn (inclusief wijkcentra en toegang) (uitvoeringsagenda Goirle Glanst overgenomen door Tess van de Wiel)
• Back2Basics (trekker) (tijdelijk overgenomen door Tess van de Wiel)
• Inclusiebeleid (trekker)
• Participatiewet en arbeidstoeleiding (+Diamantgroep) (tijdelijk overgenomen door Johan Swaans)
• Armoedebeleid 
• Projectwethouder Proeftuin 
• Regionale Inkoop sociaal domein (3D) (lokaal: tijdelijk overgenomen door Tess van de Wiel)
• Regionale Inkoop sociaal domein (3D) (regionaal: wethouder uit de regio HvB) 
• Subsidies en inkoop op bovengenoemde terreinen
• Projectopdracht beheersing kosten sociaal domein fase 1

 

Laatste tweets

Meer tweets van Marijo Immink-Hoppenbrouwers