Mark van Stappershoef

Voorzitter Actief sinds 28 sep. 2016 Bekijk pagina

Algemeen

 • Oranjeplein 1 5051 LT Goirle
 • Correspondentie-adres Postbus 17 5050 AA Goirle
 • T (013) 53 10 606

Burgemeester

Portefeuille:
-   Algemene Zaken
-   Kabinet en representatie algemeen
-   Citymarketing
-   Internationale zaken
-   Regionale en intergemeentelijke samenwerking
-   Openbare orde en veiligheid
-   Toezicht en handhaving
-   Vergunningen (excl. omgevingsrecht)
-   Personeel en organisatie
-   Communicatie
-   Dienstverlening
-   Facilitaire zaken
-   Burgerzaken
-   Juridische zaken
-   Bestuurlijke integriteit
-   Informatieveiligheid  en privacy

-   Informatiemanagement en ICT
-   Externe veiligheid

Tijdelijke toevoeging:
- Projectwethouder Proeftuin
- Statushouders en vluchtelingen
- Actueel vluchtelingendossier

Geboren in Goirle en opgegroeid op de Goirleseweg in Tilburg. Ik ben getrouwd met Monique en heb vier zonen. Na het Mill-Hillcollege in Goirle en de Nederlandse Politie Academie veertien jaar als politieofficier gewerkt bij de gemeentepolitie Tilburg en de regio Midden- en West Brabant. Daarna achtereenvolgens bij het ministerie van BZK (projecten EK 2000 en afwikkeling Vuurwerkramp Enschede) en bij de gemeente Tilburg als adviseur veiligheid voor de burgemeester en hoofd bestuursadvisering. Sinds 2007 was ik Kabinetschef van de commissaris van de Koning in Brabant. Een functie die ik sinds 28 september 2016 graag heb achtergelaten om burgemeester van Goirle te worden.           

Nevenfuncties

 

  • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidregio Midden- en West-Brabant
  • Lid Veiligheidscollege Politie Zeeland-West-Brabant
  • Lid Algemeen Bestuur Regio Hart van Brabant
  • Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur BeNeGo
  • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur van de omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)
  • Lid verwantenraad Woonvoorziening Thomas van Aquino (Amarant)
  • Lid Raad van Advies van Informatiebeveiligingsdienst IBD (VNG)
  • Lid van Kiwanis Tilburg
  • Lid begeleidingscommissie Regionale Brandweer Midden- en West-Brabant
  • Lid Regionale Taskforce Kindermishandeling
  • Lid Raad van Toezicht Erfgoed Brabant
  • Ambassadeur van Stichting Met je hart
  • Lid comité van aanbeveling van Stichting Galadiner Lions Club Tilburg
  • Lid comité van aanbeveling Stichting Anistemi
  • Lid comité van aanbeveling Koninklijk Tilburgs Mannenkoor St. Caecilia
  • Lid comité van aanbeveling Reuzenoptocht Goirle-Riel
  • Lid Raad van Commissarissen Brabant Water NV
  • Lid Raad van Advies Stichting Veteranen Hart van Brabant
  • Lid van het Lokaal Overleg
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger Equalit
  • Aangewezen lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 28 sep. 2016 Voorzitter, Gemeenteraad
 • Actief sinds 28 sep. 2016 Burgemeester, College van Burgemeester en Wethouders
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens