Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden en wordt ondersteund door een secretaris-onderzoeker.

De heer J.N.M. (John) Verhoeven (voorzitter) is zelfstandig adviseur op het gebied van vastgoed en tevens voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Meierijstad.

Mevrouw D. (Danielle) van Dongen (lid) is werkzaam als adviseur Concerncontrol bij de provincie Noord-Brabant.

De heer H. (Harrie) Verbon (lid) is emeritus hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit van Tilburg.

De Rekenkamercommissie wordt ondersteund door secretaris-onderzoeker de heer K. (Kees) van Rietschoten.