Sjaak Sperber

Sjaak Sperber

  • Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, bestuurslid
  • Stichting Motorcycle Support Nederland, secretaris Raad van Toezicht
  • CDA Noordbrabant, lid bestuurscommissie Waterschap fracties
  • Vocaal ensemble DA CAPO, Penningmeester
  • Woonstichting Leystromen, lid corporatieraad
  • Operakoor Cresendo, bestuurslid