SP

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Aangehouden
Ingetrokken
Stemmen staken

65 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

58 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag