Tess van de Wiel

Tess van de Wiel

Foto van Tess van de Wiel

Contact informatie

Logo van Gemeenteraad
Bestuur & Organisatie: Gemeenteraad Periode: van: 30 maart 2022 tot: Functie: Fractievoorzitter
Logo van College van Burgemeester en Wethouders
Bestuur & Organisatie: College van Burgemeester en Wethouders Periode: van: 30 maart 2021 tot: Functie: Wethouder
Logo van CDA
Fractie: CDA Periode: van: 30 maart 2022 tot: Functie: Fractievoorzitter

  
4e locoburgemeester

Portefeuille:
• Jeugd (inclusief LOT)
 Sport

 Onderwijs
 Volksgezondheid
 Verkeer en vervoer (inclusief parkeerbeleid en mobiliteitsbeleid)
 MIRT A58 (inclusief geluidsoverlast)
 Doelgroepenvervoer (Regiotaxi WMO en leerlingenvervoer)
 Statushouders en vluchtelingen
• woondossier (tijdelijk overgenomen door Liselotte Fransen)
• Vluchtelingendossier met daarbij de ontwikkelingen op lange termijn inclusief implementatie wet inburgering
 Subsidies en inkoop op bovengenoemde terreinen

Tijdelijke toevoeging:
- WMO (beschermd wonen)
- Welzijn (Uitvoeringsagenda Goirle Glanst)
- Back2Basics (trekker)
- Inkoop sociaal domein (3D) (lokaal)