Uw invloed

De gemeenteraad van Goirle hoort graag hoe u over zaken denkt. U kunt op verschillende manieren uw mening laten horen, of met raadsleden in contact komen.

Op deze pagina vindt u meer informatie hoe met de gemeenteraad in contact kunt komen.
E-mail sturen
Praat met uw raadslid
Spreekrecht
Burgerinitiatief

Vragen?
Wanneer u meer wilt weten over hoe u met de gemeenteraad in gesprek komt, kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeente Goirle via het telefoonnummer 013-5310610 of door een mail te sturen naar gemeenteraad@goirle.nl

 

Persoonsgegevens

In het ‘Protocol publicatie persoonsgegevens raad Goirle 2021' is inzichtelijk gemaakt hoe de raad met uw persoonsgegevens omgaat.

pdf