Burgerinitiatief

Burgerinitiatief: uw wens of idee voor Goirle telt!

De gemeenteraad van Goirle hoort graag van uw welke kansen u ziet voor onze gemeente. Iedere inwoner of rechtspersoon uit de gemeente Goirle kan een burgerinitiatief starten. Dat is een voorstel waarmee u een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad kunt plaatsen.

Hoe gaat het in zijn werk?                               

Voor het indienen van een burgerinitiatief geldt een aantal ‘spelregels’. Deze staan opgeschreven in de verordening burgerinitiatief.
U kunt voor het indienen gebruik maken van dit formulier. U kunt online een burgerinitiatief indienen via gemeenteraad@goirle.nl

Opsturen via de post kan natuurlijk ook aan:

Gemeenteraad Goirle
t.a.v. de griffie
Postbus 17
5050 AA Goirle.

En daarna?              
U ontvangt binnen twee weken bericht of uw aanvraag voldoet aan de spelregels. Als dat zo is, dan wordt uw voorstel in een eerstvolgende raadscommissie besproken. U wordt uitgenodigd om uw idee mondeling toe te lichten. Daarna wordt het doorgestuurd aan de raad. Ook hiervoor wordt u uitgenodigd en kunt u de raad vertellen over uw wens of idee. De raad neemt hierna een besluit over het burgerinitiatief en de te nemen vervolgstappen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via 013-5310610.