Raadsleden uitnodigen voor werkbezoek

U kunt als bewonersgroep, belangenvereniging, instelling of organisatie de raadsleden uitnodigen om op werkbezoek te komen. Raadsleden kunnen zich tijdens het werkbezoek laten informeren over het onderwerp dat u onder de aandacht wilt brengen. Ook kan het zijn dat u, bijvoorbeeld in uw straat, buurt of wijk, een initiatief hebt genomen dat u met de raadsleden wilt delen. Misschien dat mensen elders in Goirle en Riel ook van dit initiatief kunnen profiteren. Wilt u de raadsleden uitnodigen om te komen kijken of om hierover te komen praten? Of wilt u om een andere reden eens een aantal raadsleden uitnodigen?

De griffie kan u adviseren over de mogelijkheden en voorwaarden.

U kunt uw uitnodiging toesturen via gemeenteraad@Goirle.nl. De griffie plaatst uitnodigingen na ontvangst op de evenementenkalender.

Vanwege corona is het belangrijk dat u weet hoeveel mensen er komen. Vermeld daarom een uiterlijke aanmeldingsdatum en op welke wijze de raadsleden zich bij u kunnen aanmelden. Verder vragen wij u om de adviezen van het RIVM op te volgen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaatregelen.