Raadsleden uitnodigen voor werkbezoek

U kunt als bewonersgroep, belangenvereniging, instelling of organisatie de raadsleden uitnodigen om op werkbezoek te komen. Raadsleden kunnen zich tijdens het werkbezoek laten informeren over het onderwerp dat u onder de aandacht wilt brengen. Ook kan het zijn dat u, bijvoorbeeld in uw straat, buurt of wijk, een initiatief hebt genomen dat u met de raadsleden wilt delen. Misschien dat mensen elders in Goirle en Riel ook van dit initiatief kunnen profiteren. Wilt u de raadsleden uitnodigen om te komen kijken of om hierover te komen praten? Of wilt u om een andere reden eens een aantal raadsleden uitnodigen?

De griffie kan u adviseren over de mogelijkheden en voorwaarden.

U kunt uw uitnodiging toesturen via gemeenteraad@Goirle.nl. De griffie plaatst uitnodigingen na ontvangst op de evenementenkalender.