Transformatie Sociaal Domein

De gemeente Goirle heeft de drie  decentralisaties of transities 'Jeugdzorg', 'Participatiewet', en begeleiding van AWBZ naar Wmo in samenhang opgepakt. In dit thema dossier kunt u deze ontwikkeling volgen.

Agendapunten

Documenten

Nieuwsberichten

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden.