Privacy

Privacy
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. De gemeente Goirle hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en draagt er zorg voor persoonsgegevens volgens de AVG wordt verwerkt.

Openbaarheid van vergaderingen van de gemeenteraad
De vergaderingen van de gemeenteraad Goirle zijn openbaar en worden live via internet (raad.goirle.nl) uitgezonden. De opnames worden bewaard en zijn voor een ieder via deze site beschikbaar om terug te kijken en te luisteren. Als u aanwezig bent bij een openbare vergadering van de gemeenteraad bent u mogelijk te zien en te horen op de opnames.

Openbaarheid van aan de gemeenteraad gestuurde documenten
In beginsel zijn alle documenten van de gemeenteraad of documenten die aan de gemeenteraad gestuurd worden openbaar. Daar waar in documenten tot de persoon herleidbare gegevens zijn opgenomen worden deze geanonimiseerd gepubliceerd danwel op een besloten gedeelte gepubliceerd. Indien u meent dat er ten onrechte een document waarin tot een persoon herleidbare gegevens zijn opgenomen, openbaar is gemaakt, kunt u dit melden door een mail te sturen naar gemeenteraad@goirle.nl.


Waarom verwerkt de website persoonsgegevens
Via de website van de gemeenteraad kunt u zich kosteloos abonneren op documenten voor de gemeenteraad. Hiervoor zijn persoonsgegevens nodig. De ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. U kunt uw abonnement op ieder moment beëindigen via deze website.

Technische persoonsgegevens
Als u de website www.raad.goirle.nl bezoekt dan wordt het adres van uw aansluiting met het internet (IP-adres) vastgelegd. Ook kan een adres van het apparaat waarmee u de website bezoekt (MAC-adres) vastgelegd worden. Ook dit zijn persoonsgegevens. Ze kunnen informatie geven over wie u bent en waar u bent. Deze gegevens gebruiken we voor beheers- en controle doeleinden.

Verder houden wij algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op de website. Hiermee kan de dienstverlening verder geoptimaliseerd worden. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Cookies
Raad.goirle.nl plaatst kleine bestanden, bekend als 'cookies', op uw computer om informatie te verzamelen over hoe u gebruik maakt van de website. Hierdoor is het mogelijk om:

  • te meten hoe de website wordt gebruikt, zodat deze kan worden bijgewerkt en verbeterd gebaseerd op uw behoeften
  • te onthouden welke meldingen u heeft gezien, zodat we ze niet tot vervelens toe laten zien.

Cookies worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Als u de website voor het eerst bezoekt krijgt u een melding van het feit dat we een cookie hebben geplaatst.

Gebruik van cookies  
We gebruiken de dienst Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe u de website gebruikt. We doen dit om zeker te weten dat de website voldoet aan de behoefte van de bezoeker. Daarnaast gebruiken we het om de website te verbeteren.
Google Analytics houdt informatie bij over:
• de pagina's die u bezoekt op raad.goirle.nl 
• hoe lang u blijft op iedere pagina
• hoe u op de website bent gekomen
• waar u op klikt wanneer u de website gebruikt

We verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie, bijvoorbeeld uw naam of adres. Bovenstaande informatie kan dus niet gebruikt worden om er achter te komen wie u bent.
We staan niet toe dat Google onze verzamelde informatie gebruikt of deelt met anderen.

Privacy verklaring
De gemeente Goirle kan haar privacyverklaring wijzigen. Vragen over het privacy beleid kunnen worden gericht aan de gemeente Goirle. Voor de contactgegevens en meer informatie verwijzen we naar www.goirle.nl/privacy-cookies