Begroting 2019

In dit dossier vindt u alle stukken over de programmabegroting 2019. Alle stukken die te maken hebben met de begroting 2019 worden hier ontsloten.

Het begint bij het bestuursakkoord 2018-2022 en wordt in de loop van de tijd verder gevuld met de programmabegroting, begrotingswijzigingen, bestuursrapportage en jaarstukken.

Agendapunten (5)

Documenten (16)

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten