Nieuws

Op deze pagina vindt u het actuele nieuwsoverzicht van de gemeenteraad Goirle.

Periode: 2023

Jaar geselecteerd: 2023

2023 2022

Het grote verkiezingsdebat van 4 HAVO

21 november 2023

Op 9 en 10 november was 4 HAVO aan de beurt om te komen debatteren in de raadzaal. Maar liefst 7 klassen van het Mill Hill college kwamen op bezoek. De leerlingen hadden fictieve partijen opgericht, zoals ‘Nederland voorop’, ‘De partij voor de volgende generatie’ en ‘Jezus in ons hart’.

Lees meer

De publieke tribune

20 november 2023

Bekijk de interviews van de Lokale Omroep Goirle bij de begrotingsvergadering van 7 november. Klik op "lees meer" en op de link bij Gerelateerde content.

Lees meer

Raad stelt de begroting voor 2024 vast

07 november 2023

Op dinsdag 7 november heeft de Raad de begroting voor 2024 vastgesteld. Alle fracties hebben hun mening gegeven: wat vonden raadsleden positief, wat zijn aandachtspunten en waarover maken ze zich zorgen. Een meerderheid van de raad stemde in met deze begroting. De Arbeiderspartij, D66 en Pro Actief Goirle stemden tegen.

Lees meer

Het grote verkiezingsdebat van 5 VWO

01 november 2023

Wekenlang hebben de leerlingen van het Mill Hill college hard gewerkt aan het oprichten van een eigen politieke partij. Tijdens het vak Maatschappijleer hebben ze zich verdiept in politieke ideologieën. Ook hebben ze keuzes gemaakt: of ze een progressieve of conservatieve partij willen zijn; een partij met linkse idealen of met juist rechtse standpunten.

Lees meer

Installatie nieuwe jeugdgemeenteraad en jeugdburgemeester

23 oktober 2023

Op dinsdag 10 oktober was een bijzondere raadsvergadering. Tijdens deze raadsvergadering namen we afscheid van onze voormalige jeugdgemeenteraad en jeugdburgmeester Fiene Suurmeijer. Op dezelfde avond werden onze nieuwe jeugdraadsleden én jeugdburgemeester Stan Bremer geïnstalleerd.

Lees meer

Persbericht 2 augustus 2023

14 augustus 2023

De vier formerende partijen Lijst Riel Goirle, PvdA, VVD en CDA praten verder

Lees meer

Vier formerende partijen maken vorderingen coalitievorming

10 juli 2023

Formateur Noud Derks meldt zojuist, namens de onderhandelaars van Lijst Riel Goirle, PvdA, VVD en D66, de vorderingen die zijn gemaakt om te komen tot een nieuwe coalitie voor de gemeente Goirle. Het streven is dat partijen het nieuwe bestuursakkoord op dinsdag 29 augustus a.s. presenteren.

Lees meer

Voortgangsbericht coalitiebesprekingen

05 juni 2023

Formateur Noud Derks heeft een voortgangsbericht over de coalitiebesprekingen toegezonden aan de raad en college van de gemeente Goirle.

Lees meer

Noud Derks formateur in Goirle

15 mei 2023

Lijst Riel Goirle, Gezond Verstand Goirle Riel, PvdA en VVD gaan formeren. Informateur Noud Derks is door de formerende partijen Lijst Riel Goirle, Gezond Verstand Goirle Riel, PvdA en VVD, die een nieuwe coalitie willen gaan vormen, aangewezen als formateur.

Lees meer

Verslag Noud Derks informatieproces coalitievorming

09 mei 2023

Op 8 mei 2023 heeft Noud Derks als informateur in de openbare raadsbijeenkomst verslag gedaan van het informatie proces. Tijdens deze bijeenkomst is er een toelichting gegeven door de informateur over de meest wenselijke coalitie. Op basis van de informatie heeft hij een analyse gemaakt. Deze analyse heeft geleid tot een advies aan de raad.

Lees meer

Noud Derks informateur in Goirle: Overleg over mogelijke coalitie in openbaarheid

11 april 2023

Voormalig topambtenaar en Goirlenaar Noud Derks gaat als informateur de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie in Goirle onderzoeken. Op donderdagavond 20 april is er een eerste openbare bijeenkomst. Dit is de vervolgstap nadat Lijst Riel Goirle op dinsdag 4 april de stekker uit de coalitie trok.

Lees meer

Druk bezochte informatiemarkt over ‘Maatschappelijk vastgoed centrum Goirle’ en ‘Onderzoek centrumlocaties’

06 april 2023

Op dinsdagavond 4 april 2023 vond een beeldvormende raadsvergadering in het gemeentehuis plaats. Deze avond stond in het teken van twee raadvoorstellen: ‘Maatschappelijk vastgoed centrum Goirle’ en woningbouwontwikkeling op de centrumlocaties, waar nu de gebouwen van het Dorpsteam en Mainframe staan en de braakliggende plek van voormalige basisschool De Wildert. De betrokken partijen waren uitgenodigd om aanwezig te zijn op een informatiemarkt in de hal van het gemeentehuis. De raadsleden en burgerleden konden met hen in gesprek gaan om zo ook het perspectief van de betrokken partijen te vernemen.

Lees meer

Coalitiepartijen Goirle komen er samen niet uit

04 april 2023

Vanmorgen maakte Lijst Riel Goirle bekend dat de coalitiepartijen er samen niet uitkomen. Als grootste partij is Lijst Riel Goirle genoodzaakt de stekker eruit te trekken. Om te komen tot een nieuwe coalitie neemt Lijst Riel Goirle het initiatief voor een nieuw informatieproces. Dat staat in het persbericht dat Lijst Riel Goirle vanmorgen verstuurde. De partijen hebben met de drie overgebleven wethouders afgesproken dat zij in functie blijven. De dagelijkse zaken lopen door. Ook de geplande (raads)vergaderingen gaan door. Voor het persbericht van Lijst Riel Goirle:

Lees meer

GHO-conferentie 22 maart 2023: Springplank voor herstel van biodiversiteit

30 maart 2023

Het oude raadhuis van Oisterwijk gonst ervan: 60 deelnemers uit drie gemeenten storten zich in een confe­ren­tie op de biodiversiteit en doen een intensieve avond lang samen ontdekkingen. Twee jaar geleden hadden we de zaal niet vol gekregen over biodiversiteit, merkt een fractie­lid op. Het wordt een enthousiast en daadkrachtig samenzijn dat het onderwerp definitief en breed gesteund op de gemeentelijke agenda plaatst: een springplank om herstel van biodiversiteit structureel op te pakken.

Lees meer

Interactieve avond ‘Masterclass Wonen’ bij woningcorporatie Leystromen

24 maart 2023

Op dinsdag 21 maart 2023 is een afvaardiging van de (burger)raadsleden van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk, op uitnodiging van woningcorporatie Leystromen, ontvangen in Rijen. Tijdens deze interactieve avond stonden de thema’s van de woningcorporatie centraal: nieuwbouw, verduurzaming, woonruimteverdeling en leefbaarheid. Vanuit onze gemeente waren deze avond naast (burger)raadsleden ook burgemeester Mark van Stappershoef en wethouder Liselotte Franssen aanwezig.

Lees meer

Succesvolle kennismakingsbijeenkomst gemeenteraden Goirle en Tilburg: nuttig en waardevol

03 maart 2023

Op dinsdagavond 28 februari was er een informele bijeenkomst van de gemeenteraden van Goirle en Tilburg. Naast onderlinge kennismaking werden ook onderwerpen besproken die voor beide gemeenten gezamenlijk van belang zijn. De aanwezige raadsleden vonden de bijeenkomst nuttig en gaven aan dat deze een vervolg verdient.

Lees meer

Nieuwe raadsadviseur Bart Bosmans

17 februari 2023

Mijn naam is Bart Bosmans en sinds 1 februari ben ik werkzaam op de griffie als Raadsadviseur. Graag stel ik me kort aan jullie voor.

Lees meer