Interactieve avond ‘Masterclass Wonen’ bij woningcorporatie Leystromen

Gepubliceerd op: 24 maart 2023 13:03

Na de opening door Marie-Thérèse Dubbeldam, bestuurder van Leystromen, is het programma gestart met een presentatie over sociale woningbouw in de afgelopen eeuw, de rol van woningcorporaties, prestatieafspraken en de opgaven in de regio. Hierna zijn de deelnemers verdeeld in groepen. Iedere groep is aan de gang gegaan met een van de thema's aan de hand van een 'verdiepende dilemma-tafel'.

Afbeelding 1 Afbeelding 2

Eén van de thema's was de woonruimteverdeling. De deelnemers konden zo ervaren hoe lastig het kan zijn voor een woningcorporatie om uit de vele reacties voor een woning één toewijzing te kiezen. Na de interactieve sessies is er plenair van iedere sessie kort een terugkoppeling gegeven.

Afbeelding 3 Afbeelding 4

Het slot van de avond bestond uit een informeel deel waar de mogelijkheid was om in gesprek te gaan met de medewerkers van Leystromen.

Het was een geslaagde en nuttige informatieve avond, waarin de deelnemers werden meegenomen in het werk en daarbij horende dilemma's van een woningcorporatie.