Werkbezoek gemeenteraad Goirle over afval.

Gepubliceerd op: 07 juli 2021 12:07

De gemeenteraad heeft zich tijdens dit werkbezoek geïnformeerd over het werk van een afvalverwerkingsbedrijf als Verhoeven BV. Verder heeft de raad zich een beeld gevormd van de huidige en toekomstige ontwikkelingen als het gaat om afval, hergebruik, terugwinning, kosten en bijvoorbeeld de ontwikkeling van werkgelegenheid in deze branche.

Voor de gemeenteraad is het van belang om hierover goed geïnformeerd te zijn, omdat na de zomer de raad besluiten gaat nemen over de afvalinzameling in Goirle in de toekomst. Dan is het goed te weten welke ontwikkelingen en toekomstverwachtingen er zijn en hoe we in Goirle de afvalinzameling voor de toekomst het beste vorm kunnen geven. Ook is het functioneren van de huidige milieustraat aan de orde geweest en is een doorkijkje gegeven naar de (on)mogelijkheden daarvan voor toekomst.
De gemeenteraad is verder bijgepraat over het Goirlese afvalbeleid tot nu toe en de daarbij behaalde goede resultaten. De wijzigingen in de afvalinzameling in Goirle hebben tot goede resultaten geleid als het gaat om het terugdringen van de stroom restafval. Verder is het de raad duidelijk geworden dat afvalverwerking in de toekomst hoe dan ook duurder zal worden.

Na de zomer gaat de gemeenteraad hierover besluiten nemen.
Verhoeven BV, rondleiding