Wijzigingen in vergaderdata juni 2021

Gepubliceerd op: 04 juni 2021 09:00

Besluitvormende vergadering Perspectiefnota 8 juni 2021 - vervallen
De besluitvormende vergadering van 8 juni is vervallen, omdat er nog geen zicht is op de strategische keuzes.

Extra oordeelsvormende vergadering 16 juni 2021, 19:30 uur
Op 16 juni vindt een extra oordeelsvormende vergadering over de Perspectiefnota plaats.

Besluitvormende raad - hamerraad 22 juni 2021 - vervallen
Omdat een extra besluitvormende vergadering wordt gehouden op 29 juni is besloten deze vergadering te laten vervallen.

Oordeelsvormende vergadering 22 juni 2021, 19:30
Vanwege het vervallen van de hamerraad op 22 juni, vangt de oordeelsvormende raadsvergadering op 22 juni aan om 19:30 uur.

Besluitvormende raadsvergadering 29 juni 2021, 19:30 uur
De besluitvorming over de Perspectiefnota plaats in de besluitvormende vergadering van 29 juni. Voor deze vergadering staan ook de jaarstukken en begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen op de agenda.