Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Beeldvormend, 17 november 2020 19:30:00

Algemene vergader informatie

Deze kennissessie  is een workshop voor raadsleden en burgerleden. De bijeenkomst gaat via een digitaal platform. U kunt deze kennissessie niet bijwonen. Wanneer u meer informatie wilt over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met de griffie.

De presentatie van de raadsavond is als document apart bijgevoegd.

Datum:
17 nov. 2020, 19:30
Locatie:
Videovergaderen Pexip

Algemene vergaderstukken (1)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Videovergaderen Pexip
  • Bij deze sessie horen geen stukken (alleen het agendablad).

  • Een toelichting op de verschillende sturingsfilosofieën waarvoor de gemeente kan kiezen. Welke rol past bij welke vorm van sturing en hoe passen we die toe in onder ander de Omgevingsvisie. Het is belangrijk je te realiseren dat het haast ondoenlijk is om als gemeente voor één sturingsfilosofie te kiezen omdat deze in principe per gebied of thema anders kan zijn. Je hebt als gemeente de verschillende sturingsfilosofieën nodig, omdat je in sommige gebieden of op sommige thema’s de ‘touwtjes meer in handen wilt houden’ en in andere gebieden of bij andere thema’s juist het initiatief meer bij de samenleving wilt neerleggen.

  • Na een toelichting gaan raadsleden, burgerleden en het college  interactief aan de slag met een casus., waarin ook de relatie tussen de verschillende omgevingswetinstrumenten en de verhouding tussen de gemeenteraad en het college aan bod komt. Het doel van dit deel is gevoel krijgen bij de gevolgen van een sturingsprincipe.

    Tijdens de casus worden de aanwezigen worden verdeeld in vier groepen. Elke groep gaat vanuit de sturingsprincipes van de Nederlandse School van Openbaar Bestuur aan de slag met de betreffende casus.

    De resultaten van iedere groep zullen we vervolgens plenair aan elkaar terugkoppelen, waarbij we het gesprek aangaan over de sturingsprincipes die voor deze casus dan uiteindelijk de voorkeur zou hebben.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen