Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Bij deze sessie horen geen stukken (alleen het agendablad).

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Een toelichting op de verschillende sturingsfilosofieën waarvoor de gemeente kan kiezen. Welke rol past bij welke vorm van sturing en hoe passen we die toe in onder ander de Omgevingsvisie. Het is belangrijk je te realiseren dat het haast ondoenlijk is om als gemeente voor één sturingsfilosofie te kiezen omdat deze in principe per gebied of thema anders kan zijn. Je hebt als gemeente de verschillende sturingsfilosofieën nodig, omdat je in sommige gebieden of op sommige thema’s de ‘touwtjes meer in handen wilt houden’ en in andere gebieden of bij andere thema’s juist het initiatief meer bij de samenleving wilt neerleggen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Na een toelichting gaan raadsleden, burgerleden en het college  interactief aan de slag met een casus., waarin ook de relatie tussen de verschillende omgevingswetinstrumenten en de verhouding tussen de gemeenteraad en het college aan bod komt. Het doel van dit deel is gevoel krijgen bij de gevolgen van een sturingsprincipe.

  Tijdens de casus worden de aanwezigen worden verdeeld in vier groepen. Elke groep gaat vanuit de sturingsprincipes van de Nederlandse School van Openbaar Bestuur aan de slag met de betreffende casus.

  De resultaten van iedere groep zullen we vervolgens plenair aan elkaar terugkoppelen, waarbij we het gesprek aangaan over de sturingsprincipes die voor deze casus dan uiteindelijk de voorkeur zou hebben.

  vergroten verkleinen laden...