Verslag Noud Derks informatieproces coalitievorming

Gepubliceerd op: 09 mei 2023 14:05

Op 8 mei 2023 heeft Noud Derks als informateur in de openbare raadsbijeenkomst verslag gedaan van het informatie proces.

Tijdens deze bijeenkomst is er een toelichting gegeven door de informateur over de meest wenselijke coalitie. Op basis van de informatie heeft hij een analyse gemaakt. Deze analyse heeft geleid tot een advies aan de raad.

Het verslag, analyse en advies is hier te vinden.