Griffie

Naam: Griffie

griffie@goirle.nl

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en taken. Het team zorgt voor het samenstellen van de agenda en bijbehorende stukken, het adviseren van de raadsleden bij hun politieke werk, het organiseren van werkbezoeken en het verzorgen van de raadscommunicatie. De griffie staat onder leiding van de griffier.  

Contact

Bezoekadres:
Oranjeplein 15051LT Goirle
T (013)5310610
griffie@goirle.nl