Janneke van den Hout

Wethouder Actief sinds 28 jun. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

4e loco-burgemeester

- WMO (inclusief Beschermd Wonen)
- Voorliggend veld / Dorpsteam
- Goirle Glanst (trekker)
- Participatiewet en arbeidstoeleiding (+ Diamantgroep)
- Schuldhulpverlening en vroegsignalering
- Armoedebeleid en minimabeleid
- Statushouders en vluchtingen
- Inburgering
- Participatieraad
- Programma Grip op sociaal domein
- Subsidies en inkoop op bovengenoemde terreinen
- Informatiemanagement en ICT

 

 

 

E-mail: Janneke.van.den.Hout@Goirle.nl

Nevenfuncties

  • VincIT Automatisering BV, adviseur

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 28 jun. 2022 Wethouder, College van Burgemeester en Wethouders

2022

  • 30 mrt. 2022 - 28 jun. 2022 Raadslid D66, D66
  • 29 mrt. 2018 - 29 mrt. 2022 Commissielid, Audit Comité
  • 29 mrt. 2018 - 29 mrt. 2022 Raadslid D66, D66
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens