Liselotte Franssen-du Maine

Wethouder Actief sinds 31 mrt. 2020 Bekijk pagina

Algemeen

1e loco-burgemeester

Portefeuille:

-   Ruimtelijke ordening 
-   Grondzaken/grondbedrijf
-   Stedelijke Regio Breda Tilburg (Verstedelijkingsakkoord)
-   Vergunningen Omgevingsrecht (exclusief kap- en
     uitrit-
vergunningen)
-   Volkshuisvesting
-   Duurzaamheid:
     - Transitievisie warmte
     - Klimaat(opgave)
     - Duurzame energie opwekken   

-  Knooppunt De 
Baars
-  Projectwethouder Proeftuin Fokmast/Regte Heide
-  Projectwethouder Omgevingsvisie
-  Projectwethouder Natuurbod en GGA (gebiedsgerichte aanpak)
-  Projectwethouder Omgevingswet
-  Projectwethouder Barbara Benz Park en geluidswerende
 voorzieningen A58

E-mail: Liselotte.Franssen@Goirle.nl

 


In 2013 ben ik lid geworden van de politieke partij Lijst Riel Goirle. In 2014 ben ik gekozen als raadslid en heb ik mij tot 2020 in de raad mogen inzetten voor alle inwoners van Goirle en Riel. In 2020 ben ik toegetreden tot het College van Burgemeester en Wethouders. Als wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en duurzaamheid. 

 

Nevenfuncties

- Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
- Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Jart van Brabant
- Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)
- Plaatsvervangend lid van het Lokaal overleg

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 31 mrt. 2020 Wethouder, College van Burgemeester en Wethouders

2022

  • 30 mrt. 2022 - 28 jun. 2022 Raadslid Lijst Riel-Goirle, Lijst Riel-Goirle

2018

  • Onbekend - 27 mrt. 2018 Commissielid, Commissie Welzijn
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens